Sleepwell Forte Försäljningsvillkor

1. Avtalet

Norisma AB säljer hälsokostprodukter, kosmetika och personhygienartiklar på löpande prenumerationsbasis enligt det valda leveransintervallet utan förpliktelse till köp eller bindningstid.

Avtalet består av den information som tillhandahålls på webbplatsen samt i dessa avtalsvillkor. Avtalet kan endast ingås av myndiga personer över 18 år.

2. Definition av avtalsparter

“Säljare” är: Norisma AB
Org.nr.: 559082-4768
Adress: Norisma AB, Box 202, 452 24 Strömstad
E-post: kundservice@norisma.se
Telefon: 851782060

Med ”Köpare” avses den person som står som köpare på beställningen. Namnet på köparen står på beställningsbekräftelsen. Köparen benämns hädanefter också som ”du”, ”dig”, ”din” och ”ditt”.

Med “Tjänst” avses abonnemangstjänsten.

Med ”Produkt” avses den vara som levereras i samband med abonnemangstjänsten.

Kontaktinformation kundservice
Telefon: 851782060
E-post: kundservice@norisma.se

Postadress: Norisma AB, 12608 Stockholm

Lager- och returadress:
Reklog AB / Norisma
Lagervägen 36
13650 Jordbro
Sverige

3. Om avtalet, godkännande och ändring av avtalsvillkoren

Avtalet är bindande för båda parter när beställningen har mottagits av Säljaren. När beställningen har mottagits skickar Säljaren via e-post en beställningsbekräftelse som innehåller information om den(de) produkt(er) som beställts, pris och leveransintervall. Köparen bör kontrollera beställningsbekräftelsen och snabbt meddela Säljaren om beställningsbekräftelsen inte överensstämmer med beställningen. Till beställningsbekräftelsen bifogas dessa avtalsvillkor, information om ångerrätt samt blankett för uppsägning.

Villkoren kan komma att ändras vid särskilda behov och/eller på grund av ändrade lagregler eller myndighetsbeslut. Godkännande av detta avtal innebär att du även godkänner att avtalsvillkoren uppdateras/revideras enligt ovan. I det fall avtalsvillkoren ändras kommer detta att meddelas på Säljarens hemsida och/eller vid din nästa leverans.

4. Abonnemang, varaktighet och uppsägning

En beställning innebär att Köparen tecknar ett abonnemang för den önskade Produkten enligt det pris och det leveransintervall som beskrivs i beställningsbekräftelsen. Abonnemanget är löpande utan bindningstid och gäller till dess att Köparen säger upp det.

Uppsägning av abonnemang måste ske 14 dagar före nästa schemalagda leverans. Sista dag för uppsägning står angivet på din faktura. Uppsägningen kan göras genom meddelande till kundservice (se punkt 2) per telefon, e-post eller brev. Vid för sen uppsägning förpliktigar du dig att ta emot nästa planerade försändelse så länge abonnemanget gäller.

Säljaren förbehåller sig rätten att stoppa leveransen av Produkten och avbryta Tjänsten om betalning uteblir för två eller fler försändelser, eller om Köparen inte längre kan anses vara kreditvärdig.

5. Köptrygghet

Du kan när som helst ta kontakt med kundservice om du vill ändra, anpassa eller göra ett uppehåll i ditt abonnemang.

6. Leverans

Leverans av produkten sker med post direkt till din brevlåda. I normala fall kommer du att motta den första försändelsen 3-10 dagar från beställning och senast 20 dagar efter beställningen. Efterföljande försändelse kommer att levereras i enlighet med leveransintervallet på beställningsbekräftelsen plus/minus 10 dagar beroende på postgången.

7. Ångerrätt

Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar från beställning utan att uppge något skäl till detta. Ångerrätten upphör 14 dagar efter att du, eller den du har angett som mottagare, har tagit emot Produkten.

För att utnyttja ångerrätten måste du klart och tydligt meddela oss om ditt beslut att säga upp avtalet, till exempel via brev, fax eller e-post.

Telefon: 851782060
E-post: kundservice@norisma.se

Post: Norisma AB, Box 202, 45224 Strömstad

Du kan använda standardformuläret som medföljer beställningsbekräftelsen du får per e-post.

För att utnyttja ångerrätten räcker det att du innan ångerrätten går ut skickar ett meddelande om att du vill ångra ditt köp.
Om du säger upp avtalet kommer vi att kreditera obetalda fakturor eller betala tillbaka alla inbetalningar vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för tilläggskostnader som följer om du har valt en annan typ av leveranssätt än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter den dag vi får anmälan om ditt beslut att säga upp detta avtal.
När vi betalar tillbaka pengarna använder vi samma betalningssätt som du använde vid beställningstillfället, såvida inte annat överenskommits.

Du kommer inte att debiteras några avgifter när vi sätter tillbaka pengar på ditt konto.

Vi förbehåller oss rätten att vänta med återbetalningen till dess att vi har fått Produkten(erna) i retur, eller till dess att du kan dokumentera att Produkten(erna) är returnerade, beroende på vilket av dessa alternativ som inträffar först.

Du måste returnera Produkten(erna) till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det datum då du meddelat oss om att du vill säga upp avtalet. Använd returadressen under punkt 2 ovan.

Med hänsyn till hälsa och hygien måste Produkten(erna) returneras utan att förseglingen brutits, annars förlorar du ångerrätten.

För ordinarie försändelser enligt Tjänsten gäller inte ångerrätten. Ångerrätten gäller endast vid den första leveransen av Tjänsten.

Du måste betala de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varan.

Om Säljaren åläggs att betala portoavgift som skulle ha betalats av dig för den returnerade Produkten, förbehåller vi oss rätten att fakturera dig upp till 129:-.

För returnerad Produkt(er) enligt Tjänsten utan giltig ångerrätt krediteras inte den tillhörande fakturan, men den kan skickas på nytt om så önskas mot en avgift på 49:-.

Du ansvarar endast för eventuell värdeminskning av varan som orsakats av annan hantering än den som är nödvändig för att fastslå varans skick, egenskaper och funktion.

Utöver ångerrätten har Köparen allmän reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. För mer information, se punkt 8.

8. Reklamation

Vid förseningar eller brister i Produkten/Tjänsten gäller reklamationsrätt enligt konsumentköplagen.

Du kan reklamera Produkten fram till det bäst-före-datum som anges på förpackningen förutsatt att Produkten förvaras torrt, svalt och inte utsätts för direkt solljus.

Köparen är skyldig att inom skälig tid efter det att felet upptäckts, eller borde upptäckts, meddela kundtjänsten.

Säljaren reserverar sig för driftstopp eller felaktiga priser och information som orsakats av omständigheter utanför vår kontroll, såsom tekniska problem, inklusive, men inte begränsat till, strömavbrott, överbelastning eller sabotage.

9. Priser och betalning

För avtalet gäller de priser som anges vid beställningstillfället och som återges i beställningsbekräftelsen.

Betalningen sker med faktura. Vid varje försändelse medföljer en faktura som ska betalas inom 14 dagar. Fordran/fakturan överlåtes i sin helhet till Arvato Finance AB. Säljarens fordran kan endast regleras genom betalning till Arvato Finance AB. Säljaren har ägarförbehåll till de Produkter som levererats till köparen till dess att betalning, inklusive eventuella avgifter, upplupen ränta och omkostnader har reglerats.

Säljaren, i samarbete med Arvato Finance AB, förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på Köparen vid beställning, löpande under avtalsperioden samt vid utebliven betalning. Om en kreditupplysning tas kommer en kopia av uppgifterna att skickas till Köparen med brev eller e-post.

Betalningen ska ske senast det förfallodatum som anges på fakturan. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Om betalning uteblir skickas kravet till inkasso och lagstadgade dröjsmålsräntor och avgifter tillkommer.

Vid utebliven betalning kan Säljaren avsluta Tjänsten utan förvarning. (se punkt 4).

10. Beställningsuppgifter, personuppgifter och kundkontakt

All beställningsinformation och Köparens personliga uppgifter sparas i Säljarens system.

Personuppgifter och beställningsinformation behandlas med sekretess i enlighet med personuppgiftslagen. Informationen används för att hantera ditt kundkonto, såsom att informera dig om Säljarens produkter, tjänster och andra förmåner.

Dina personuppgifter avslöjas eller vidarebefordras inte till tredje part, men kan användas av Säljaren. Personuppgifter och beställningsinformation kan i vissa fall lämnas ut på begäran av myndigheter eller i samband med kreditkontroll av Köparen, samt vid uppföljning eller indrivning av obetalda fordringar.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om dig och du har även rätt att kräva att eventuella felaktiga uppgifter korrigeras.

Du är skyldig att meddela Säljaren om ändringar i dina personliga uppgifter som har betydelse för att Tjänsten ska kunna utföras.

11. Produktinnehåll, användning och effekt

Säljaren avsäger sig allt ansvar vad gäller vårdslös användning av Produkten. Produkten är klassificerad som ett kosttillskott eller kosmetika i enlighet med norsk lag och alla tillhörande regler för märkning och användning av kosttillskott eller kosmetika. Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. Rekommenderat dagligt intag bör ej överskridas. Kosttillskott bör förvaras mörkt och torrt i rumstemperatur eller lägre. Kosttillskott bör förvaras utom räckhåll för barn. Kosttillskott bör inte användas av gravida och ammande. Kosttillskott bör inte användas av personer under 18 år.

Säljaren rekommenderar alla att konsultera läkare innan Produkten används, i synnerhet i de fall då man är medveten om nuvarande eller tidigare sjukdomar och tillstånd, eller vid bruk av läkemedel. Läs och följ doseringsinformationen på förpackningen/broschyren noga innan användning.

Säljaren kan ändra Produktens recept (innehåll, sammansättning, broschyrer och förpackning) utan förvarning och utan att upplysa kunden särskilt om detta, så länge Produktens nya innehåll tydligt har liknande effekt som den ursprungliga Produkten. Säljaren måste skriftligen upplysa om receptförändringar som kan medföra risk för skaldjursallergiker, mjölk/laktosallergiker, glutenallergiker, äggallergiker och nötallergiker.

Produkten är ett kosttillskott eller en kosmetisk produkt vars effekt kan påvisas genom kliniska studier, tidigare användning, facklitteratur eller personliga utlåtanden rörande enskilda ingredienser, sammansättning eller Produkten. Eftersom kosttillskott och kosmetika har olika effekt på olika individer kan effekten inte garanteras och Säljaren kan inte hållas ansvarig för ekonomiska, hälsomässiga eller andra följder av Produktens effekter i samband med Köparens användning.

12. Tillämplig lag och jurisdiktion

Tvister i anslutning till avtalet mellan säljaren och köparen skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I andra hand ska tvisten avgöras av Oslo Tingrett enligt norsk lag.